Home

Achtergrond laatste update:13 mrt 2018

Duitse loonwerkers investeren € 1,5 miljard in 2018

De investeringslust onder Duitse loonwerkers is dit jaar hoger dan in 2017. 60 % geeft in een enquête aan evenveel of meer te willen spenderen aan vervangings- of uitbreidingsinvesteringen.

In een steekproef van 100 bedrijven gaven er 60 aan meer of evenveel te gaan investeren in 2018; 40 procent antwoordde minder of niets te investeren vergeleken met het jaar ervoor. Bij eenzelfde rondvraag vorig jaar was dit 49 respectievelijk 51 procent.

Dit jaar denken Duitse loonwerkers 25 % van hun investeringsbudget in mesttechniek te steken. - Foto: Koos Groenewold
Dit jaar denken Duitse loonwerkers 25 % van hun investeringsbudget in mesttechniek te steken. - Foto: Koos Groenewold

Omgerekend van steekproef naar de hele bedrijfstak, bedragen de investeringsplannen in totaal € 1,5 miljard. Het grootste aandeel (38 %) betreft uitgaven tussen 1 en 3 ton. Het aandeel kleine investeringen (onder € 50.000) daalt ten opzichte van 2017 (14 om 24 procent), het aandeel van 3 tot 6 ton stijgt van 14 naar 22 % en boven de 6 ton stijgt van 4 naar 9 %.

Meer trekkers en mesttechniek

Driekwart van de voorgenomen uitgaven is bestemd voor vervanging. Met het overige kwart willen de loonwerkers hun machinepark verbreden of uitbreiden. Uitgesplitst naar machinecategorie gaat 45 % naar trekkers (2017: 40 %). Een stijging is er ook bij transport (12 naar 24 %) en mesttechniek (18 naar 25 %). Procentueel gaat er minder geld naar maaitechniek (halvering naar 5 %) en vooral gewasbescherming (7 naar slechts 1 % in 2018).

Eric Wientjes

Of registreer je om te kunnen reageren.