Home

Nieuws laatste update:8 apr 2016

Bandacadabra

Trekker- en werktuigbanden zijn doorgaans rijk voorzien van letter- en cijfercodes. De belangrijkste zetten we op een rij.

De maatvoering en soort band is gegeven in een code als bijvoorbeeld IF 600/70 R30. Daarbij staan de eerste letters voor de soort band. In dit geval IF, dus increased flexion, in goed Nederlands: verhoogde buiging. Hier kan bijvoorbeeld ook VF staan (very increased flexion of zeer verhoogde buiging).

Daarop volgen drie cijfers. Deze geven de nominale breedte van de band in millimeters; dus als je er van de smalle kant op kijkt, de breedte van links tot rechts. Na de schuine streep volgen nog twee cijfers. Deze geven de hoogte van de band, gemeten van de velg tot de nokken, maar nu als percentage van de breedte van de band. In het voorbeeld: de band is 60 cm breed en 0,7 x 60 = 42 cm van velg tot nok (70 procent van 600mm).

Dan volgt de letter R, die voor radiaalband staat. Diagonaalbanden hebben code D (of een streepje, zie verderop). De daaropvolgende twee cijfers geven de velgdiameter, voor de overzichtelijkheid nu in inch (= 2,54 cm). Onze voorbeeldband past dus op velgen van 30 x 2,54 = 76,2 cm. De totale bandhoogte van bodem tot (bijna) spatbord is in dit geval 76,2 + (2 x 42) = 160,2 cm.

Belastbaarheid

Naast de maat is vooral de belastbaarheid van de band belangrijk. Daarvoor gebruiken bandenfabrikanten twee indexen. De load index (laad- of beladingsindex) staat voorop als een getal. Dit geeft aan hoeveel gewicht op de band mag rusten. Deze belastbaarheid is gekoppeld aan de speed index (snelheidsindex), aangegeven met een letter. De tabel bij dit artikel geeft de voor de landbouw relevante indexwaarden. Voorbeeldje, 178D staat voor 7,5 ton wiellast bij 65 kilometer per uur. Een 188A8 staat voor 10 ton wiellast bij 40 kilometer per uur.

Andere notaties

Diagonaalbanden dragen vaak een code als 15,5/80-24. Hier staat vóór de schuine streep wederom de bandbreedte, maar dan in inches; in dit geval 15,5 x 2,54 = 39,4 cm. Na de schuine streep weer de hoogte van velg tot nok als percentage, hier 80 procent van 39,4 = 31.5 cm. Liggend streepje voor diagonaalband, het volgende getal weer de velgdiameter in inch.

Bij de notatie 20.8R42 staat het eerste getal voor de bandbreedte in inch, de R is radiaalband en het tweede getal de velgdiameter in inch.

Bij notatie 26x12.00-12 staat het eerste getal voor de totale hoogte (diameter) van de band, dus van bodem tot bijna spatbord. Na de x volgt de bandbreedte in inch, na het streepje de velgdiameter.

Foto

  • Bandacadabra

Eric Wientjes

Of registreer je om te kunnen reageren.