Home

Nieuws

Precisiebemester van Veenhuis wint Bronzen Sikkel

Veenhuis heeft met zijn Nutriflow Precisiebemester de innovatieprijs Bronzen Sikkel gewonnen.

Via near infrared-technologie (NIR) op een bemester is het mogelijk bij zowel vullen als uitrijden van vloeibare organische mest nauwkeurig de gehalten aan stikstof, fosfaat, kali en droge stof te bepalen. Zo kunnen boeren met de Nutriflow Precisiebemester op een perceel plaatsspecifiek bemesten.

De jury, bestaande uit journalisten van landbouwvakbladen waaronder Boerderij, beoordeelde deze inzending als meest bijzonder. De precisiebemester van Veenhuis is al opgebouwd op getrokken machines en op een Veenhuis-zelfrijder.

'Precisietechnieken bieden enorme mogelijkheden'

Voormalig landbouwminister Cees Veerman reikte de prijs uit op de ATH in Biddinghuizen. Hij roemde de landbouwmechanisatiebranche om haar grote bijdrage aan een oplossing van maatschappelijke problemen. “De branche probeert aan maatschappelijke eisen tegemoet te komen. Dat is heel wat anders dan klagen”, aldus Veerman. “Wat je ziet is dat de landbouwsector problemen die ze zelf veroorzaakt, ook weer kan oplossen. De technologie levert een grote bijdrage aan de oplossing van problemen. Ik zie in de mechanisatie goede bewegingen naar slimmer, preciezer en effectiever. Qua precisietechnieken staan we aan het begin van enorme mogelijkheden.”

80 inzendingen, 12 nominaties

Uit totaal 80 inzendingen werden 12 noviteiten genomineerd voor de Bronzen Sikkel. Ook Schuitemaker met de Innovado-voerrobot en Duport met zijn Nutrishot Precisiebemester zaten bij de eerste 3 genomineerden. De Innovado-voerrobot is een praktijkrijp totaalsysteem dat autonoom van kuil tot voerhek werkt. Hij is vernieuwend qua mengmethode, mengkuip en geeft een hogere veiligheid voor mens en dier, oordeelde de jury.

De Nutrishot Precisiebemester van Duport dient meststoffen toe in open teelten, in de rij en dus direct bij het gewas. Sensortechnologie bepaalt de dosis per gewas.

Veerman ziet naast meer precisie in de toediening met dierlijke mest, kunstmest en bestrijdingsmiddelen de ontwikkeling van technieken om zowel in de rundveehouderij als biologische landbouw de hoeveelheid handwerk te verminderen.

 

Op 10 september is het TREKKER Festival. Bent u er ook bij?

Foto

  • De precisiebemester van Veenhuis wint op de ATH de Bronzen Sikkel.<em> Foto: Henk Riswick</em>

    De precisiebemester van Veenhuis wint op de ATH de Bronzen Sikkel. Foto: Henk Riswick

leo Tholhuijsen

Of registreer je om te kunnen reageren.