RSS feeds

RSS is een eenvoudige manier om automatisch op de hoogte te blijven van het nieuws op Trekkermagazine.nl.

Om RSS te gebruiken heb je een RSS-reader nodig. Iedere keer wanneer er een artikel op boerderij.nl wordt geplaatst, geeft dit programma een melding. Het is ook mogelijk om de RSS-feeds te gebruiken op je site of webblog.

Onze RSS feeds