Facebook pixel

De kwaliteit van de bodem in Nederland neemt structureel af. Door de hoge grond- en kostprijzen is de noodzaak hoog om gewassen telen die financieel het meest aantrekkelijk zijn. De intensivering van teelten, de inzet van zware machines en het oogsten in het natte seizoen zijn echter zeer schadelijk voor de bodemstructuur en dus de bodemvruchtbaarheid. Daarnaast hebben we te maken met steeds extremere weersomstandigheden en steeds krapper wordende bemestingsnormen, waardoor het zoeken is naar de juiste weg om een gezonde bodem te behouden voor een gezond gewas met een maximale groei.

Een bodem om op te (ver)bouwen

Een gezonde bodem zie je terug in de groei van je gewas. Tijdens Grond om te Boeren krijg je antwoord op vragen als:

 • Wat zijn de beste bemestingskeuzes in jouw situatie?
 • Hoe krijg je een structurele verbetering van het gehalte aan organische stof?
 • Welke stappen kun je ondernemen om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden met een goede waterhuishouding?
 • Welke invloed heeft de gewaskeuze op de bodemvruchtbaarheid?

Na Grond om te Boeren kun je thuis direct aan de slag met het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid.

Programma

(onder voorbehoud)

09.45 Ontvangst
10.15 Opening en toelichting programma
Jan Vullings, hoofdredacteur Boerderij
10.30 Een bodem om op te (ver)bouwen
Leendert Molendijk, Wageningen UR

 • Wat beïnvloedt de bodemwaarde?
 • Bodemstructuur, bodembewerking, weersinvloeden
 • Nieuwste ontwikkelingen in verbeteren bodemkwaliteit
11.00 Bodemverbetering in de praktijk
Rens van Bergeijk, akkerbouwer en loonwerker Gebr. Bergeijk in Zuidland (Z.-H.)

 • In kaart brengen van de bodem en specifieke toepassing stikstof
 • Storende activiteiten beperken
 • Percelen uniformiseren door egaliseren en uitwisselen grond
11.30 Koolstof in de grond vastleggen
Gijs Kuneman, directeur CLM Onderzoek & Advies BV

 • CO₂ vastleggen in landbouwgrond
 • Voordelen verhogen organisch stofgehalte in de grond
 • Voordelen en aan de slag
12.00 Lunch op het akkerbouwplein
13.00 Keuzesessie
Zaal 1
Bodemvruchtbaarheid verbeteren bij kleigrond
Paul Hooijman, DelphyDe kwaliteit van de grond staat altijd centraal; daar moet het verdiend worden. Meer neerslag in korte tijd vraagt om investeringen in uw grond op langere termijn.  Vlakligging,  drainage, waterbergend vermogen en organische stof zijn belangrijk. En op korte termijn: een ander mineralenbeleid.Zaal 2
Bodemvruchtbaarheid verbeteren bij zandgrond
De plant vertelt het zelf wel!
Harm de Boer, Delphy

De toestand van de bodem is bepalend voor het rendement van een teelt. Als de bodem niet op orde is kun je doen wat je wil met bemesting en gewasbescherming, maar dan wordt er nooit het beste rendement gehaald. Goed ondernemen start met een goede bodem. Kosten die gemaakt worden voor bodemverbetering leveren heel snel rendement op. Pas echter wel op wat je doet met de bodem. Wat soms gezien wordt als bodemverbetering , blijkt het achteraf toch geen  verbetering te zijn. De uitdaging is om samen met de ondernemer te zorgen dat alle factoren optimaal zijn. Bij een gezonde bodem, een optimale bemesting, goed zaai- of pootgoed en een goede ziekte- en plaagbeheersing is het beste rendement te halen. Dat de plant dat zelf laat zien, ervaren wij met onze plantsapmetingen. Wát de plant laat zien wil ik u graag uitleggen.
13.30 Grond & Water
Altjo Medema, DacomInvloeden van verschillende bodemparameters op de vochthuishouding. Inzichten in de bodem aan de hand van gebruikers ervaringen ten aanzien van water management. Handvaten voor optimalisering van de vochthuishouding.
14.00 Koffiepauze op het akkerbouwplein
15.00 Samenwerken voor een betere bodemvruchtbaarheid
Ger Evenhuis, akkerbouwer in Schoonoord (Dr.)

 • Samenwerking akkerbouwer en melkveehouder voor betere bodemvruchtbaarheid
 • Gebruik van dierlijke mest
 • Grondruil
15.30 Uitreiking Agrarisch Innovator 2017
15.45 Quiz: bodemvruchtbaarheid 
Jelle Kuiper, quizmaster en cabaretier
16.15 Borrel op het akkerbouwplein
17.00 Einde programma
Ger Evenhuis
Akkerbouwer in Schoonoord (Dr.)Ik ben 51 jaar oud, geboren en getogen in Kibbelveen, een veen ontginning ten westen van  Emmen in zuid oost Drenthe. Ben getrouwd met Lianne zwaan en we hebben drie kinderen en een pleegkind. In 1989 heb ik de HLS in Groningen afgerond. In dat zelfde jaar ben ik in maatschap met mijn vader gegaan op het akkerbouwbedrijf van 70 hectare. In 1995 heb ik het bedrijf overgenomen. Heden is het bedrijf 400 hectare groot, drie medewerkers. Het bedrijf draait om aardappelen en suikerbieten, hiervoor ruil ik veel land met veehouders. Naast het bedrijf ben ik bestuurlijk actief voor Cosun en het IRS.
Rens van Bergeijk
Akkerbouwer en loonwerker Gebr. Bergeijk in Zuidland (Z.-H.)Gebr. van Bergeijk, loonwerkbedrijf en 125 hectare akkerbouw met tafel- en fritesaardappelen, pootaardappelen voor eigen vermeerdering, suikerbieten, wintertarwe, wintergerst, cichorei en conservenerwten. De grondsoort is zeeklei van 25 tot 60% afslibbaar. Het bedrijf heeft vijf medewerkers in dienst. En een vaste zzp’er, onze neef Theo. Ook vader en oom Jaap zetten zich nog graag in. Partners en kinderen helpen ook in drukke periodes mee, dus het is een echt familiebedrijf. De dagelijkse bedrijfsvoering ligt bij Rens (45) en Marc (40). Tijdens de studie aan de agrarische hogeschool in Dronten was bodemkunde één van de favoriete vakken van Rens en hij is zodoende ook afgestudeerd op de vakken bodemkunde en techniek. Een half jaar stage naar Canada, waar minimale grondbewerking vooruit liep op Europa, was daar een mooie aanvulling op. Ongeveer 15 jaar later wordt er nu volop mee gewerkt op het eigen bedrijf.Naast het akkerbouwwerk zijn we vooral druk met bemestingswerkzaamheden op het eigen bedrijf en dat van collega’s. De organische bemesting is de basis voor de gewassen. Dit wordt in vloeibare en vaste vorm toegepast. Vaste mest en zelf gecomposteerd gras uit recreatiegebieden is nu de basis om de bodemproductiviteit in optimale staat te brengen. Daarnaast zijn onze eigen percelen de laatste 15 jaar geoptimaliseerd door deze stapsgewijs te kilveren.Het belang van een goede aanvulling van de organische stof biedt vooral in droge jaren een geweldige vocht en nutriënten buffer in de grond. Dit bespaart een beregeningsgift en het gewas komt minder snel stil te liggen in groei, wat anders veel negatieve invloeden heeft op het te oogsten product. Op onze kleigronden is de keuze van banden en daarbij eventueel een drukwissel systeem steeds belangrijker geworden. Als onder matige omstandigheden geoogst moet worden zie je heel snel de gevolgen daarvan in vervolg gewassen. De tendens hier is, lichtere trekkers met grote banden. Hierin zien wij de laatste jaren meer rendement in de teelt, dan door precisielandbouw nog op diverse momenten aan te sturen met een kunstmestgift.

Wie teelt de schoonste aardappelen van Nederland?

Wie teelt fritesaardappelen en zetmeelaardappelen met de minste milieubelasting per kilo. Naar die akkerbouwers gaan wij op zoek in de 2017-aflevering van Beste Gewasbeschermer.

Maak kans op een 4-daagse aardappelstudiereis

In september 2018 gaan de winnaars van beide categorieën op een 4-daagse studiereis. Deze reis bestaat uit:

 • Een exclusieve rondleiding in de aardappelmeelfabriek van Avebe in Gasselternijveen
 • Een bezoek aan het gloednieuwe innovatiecentrum (met laboratorium en proeffabriek) van Avebe in Groningen.
 • Een verzorgd bezoek aan Potato Europe in Hannover

Bekijk alle voorwaarden en meld u aan of draag een ander voor op www.boerderij.nl/beste-gewasbeschermer

GelreDome
Batavierenweg 25
6841 HN Arnhem
026 880 7888